Vanliga frågor 

VILKA FÖRBEREDELSER BÖR JAG GÖRA INNAN LEVERANS AV EN BADTUNNA ELLER BASTU?

Det viktigaste är att ordna ett underlag för din badtunna/bastu. Underlaget för badtunnan måste vara jämnt och viktbärande. Det enkla sättet är att placera badtunnan på ett bastant lager av singel och några underliggande trästockar. En mer solid grund är en plattform gjord av trä eller gjutbetong. Undvik att placera badtunnan direkt på gräs eller mjukt underlag. Vegetationen under kan förhindra undergolvet från att andas, vilket kommer bevara fukten och främja snabbare rötning. 

VILKA SÄKERHETSKRAV SKA JAG VARA MEDVETEN OM?

Placera inte badtunnan eller bastun för nära inpå byggnader eller andra lättantändliga föremål för att undvika brandrisk.

Säkerställ barns säkerhet i eller i närheten av  badtunnan eller bastun. Håll badtunnan stängd med locket när den inte används. Tänk på halkrisken vid minusgrader.

Använd inte badtunnan eller bastun ensam. Överhetta inte vattnet i badtunnan. Den rekommenderade vattentemperaturen i badtunnan är 37°- 40°C. Temperaturen ska vara lägre för barn och personer med hjärtproblem. Överhetta inte temperaturen i bastun.

Bär skyddshandskar när du hanterar värmaren. Vissa delar kan vara varma under hanteringen. Kanterna på skorstenen och värmaren kan vara vassa.

VAD ÄR UPPVÄRMNINGSTIDEN FÖR EN BADTUNNA ELLER BASTU?

Normal uppvärmningstid för badtunnan är omkring 3 timmar med både intern eller extern uppvärmare. Badtunnan med integrerad värmare tar ungefär 2 timmar att värma upp. Den faktiska uppvärmningstiden är ytterst beroende av väderförhållanden, vattentemperatur, vedkvalitet, korrekt eldning o.s.v. För att minska uppvärmningstiden, bör badtunnan vara täckt med ett lock för att hålla värmeavdunstningen så låg som möjlig. Vattnet är i skikt när det värms upp, och det måste blandas för att den aktuella temperaturen ska kunna uppnås.


Bastun värms upp på 1 timme – det krävs endast två eldningar, sedan är du redo att använda den.

VAD BEHÖVER JAG VETA OM VEDELDAD VÄRMARE?

För att säkerställa snabb uppvärmning, ska du endast använda torr ved av hög kvalitet, helst i små bitar. Användning av lågkvalitativ ved, eller stora träbitar, kan dubbla uppvärmningstiden. Du kan justera intensiteten av vedeldningen genom att släppa in mer luft i värmaren, eller genom att minska det inkommande luftflödet. Bibehåll elden i kaminen så att veden brinner som den ska. Om elden är för liten kan uppvärmningstiden förlängas betydligt. Om elden är för kraftig, kan risken för skada eller olycka öka. 

HUR RENGÖR JAG MIN BADTUNNA? 

Rengör badtunnan innan användning. Rengör den noggrant med tvål och en mjuk trasa eller svamp, och skölj sedan med rent vatten. Använd inga hårda material vid rengöring. Duscha innan du badar i badtunnan. 

Vattnet i badtunnan håller i 3-5 dagar, beroende på väder och hygien i allmänhet. Endast särskilda kemikalier samt vattenfiltret kan hålla vattnet rent och hygieniskt under en längre tidsperiod. Annars måste vattnet bytas ut ofta.

Var försiktig när du använder kemikalier till simbassänger i dessa små badtunnor. Dosen kan vara för hög och leda till korrosion av materialen.

HUR TÖMMER JAG EN BADTUNNA? 

Ha tömningen av det nyttjade vattnet i åtanke när du planerar placeringen av din badtunna. Badtunnor rymmer upp till 1500 liter vatten som måste tömmas ut efter användning. Vattenavloppspluggen är monterad på badtunnans golv, och kan anslutas till ett 40 mm rör för att avleda vattnet vid tömning. Lämna inte vattenavloppspluggen stängd när badtunnan inte används, för att undvika ansamling av regnvatten, som kan frysa till is i minusgrader.

Vattnet kan endast tömmas efter att eld och glöd i värmaren har brunnit ner helt.

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ VEDVÄRMARE OCH ELEKTRISK VÄRMARE?

Den allmänna upplevelsen, inklusive uppvärmningstid och temperaturspann, är likvärdig oavsett om du har en vedeldad eller en elektisk värmare.

Om du väljer en bastu med elektisk värmare, kommer du behöva en elektriker för att installera de elektriska anslutningarna.

VAD ÄR MINIMUMNIVÅN FÖR VATTEN I BADTUNNAN INNAN MAN PÅBÖRJAR ELDNING?

Börja inte elda förrän badtunnan är full med vatten. Man får aldrig elda i värmaren när badtunnan är tom eller icke-full. Uppvärmning av en halvtom badtunna kan leda till skada på värmaren eller glasfiberbaljan. Garantin täcker inte skada orsakad av användning av värmaren utan korrekt vattennivå i badtunnan.

VEM SKA INSTALLERA MIN BADTUNNA ELLER BASTU?

ThermaTub levereras nästan helt färdigmonterad och redo för installation. Du kommer bara behöva ansluta rören efter leverans. Den yttre värmaren levereras urkopplad, följt av slangar och rörklämmor. Föraren kommer att lyfta badtunnan på plats hos dig utan din assistans.
Barrel ThermaSauna levereras färdigmonterad. Box ThermaSauna levereras antingen färdigmonterad eller i delar och monteras hemma hos dig. Du behöver välja vilket alternativ innan du beställer din bastu.
Du kommer behöva 4-5 personer eller en lyftanordning för att lyfta bastun om den levereras färdigmonterad.

Om du har beställt en elektrisk produkt så kommer den behöva installeras av en behörig elektriker, som du behöver avtala med innan leverans. 

VEM BÖR UNDVIKA ATT ANVÄNDA BASTUN ELLER BADTUNNAN?

 • Du ska inte använda våra produkter när du är ensam.

 • Du ska inte använda en bastu om du är gravid, berusad eller använder specifika mediciner.

 • Om du har diabetes, hjärtsjukdom eller andra tillstånd som påverkar ditt blodtryck ska du konsultera din läkare innan du nyttjar en bastu eller badtunna.

 • Om du känner dig sömnig eller upplever obehag, ska du gå upp ur badtunnan eller lämna bastun omedelbart, och svalka dig i den friska luften.

 • Det rekommenderas att du dricker mycket vatten innan och efter du bastar eller badar i tunnan.

GARANTIBESKRIVNING

Vår policy

Säljaren tillhandahåller en fabriksgaranti på 12 månader efter leverans. Garantin gäller endast fiberglas- och stålkomponenter. Säljaren tillhandahåller inte garanti för träkomponenter.

OBS! Kommersiell användning av badtunnor har 3 månaders garanti. 

 • Garantin täcker inte några fel som är typiska för material, och omfattar inte slitage på grund av normal användning.

 • Garantin täcker inte skada förorsakad av felaktig användning. Vänligen läs och följ bruksanvisningen och garantin noga. 

 • Garantin täcker inte skada förorsakad av att vattnet fryst till is. 

 • Garantin täcker inte skada förorsakad av användning av värmaren vid felaktig vattennivå i tunnan. 

 • Garantin täcker inte korrosion eller skada på grund av användning av havsvatten eller hårda kemikalier.  

 • Kontakta säljaren gällande garantiärenden. Om du försöker reparera produkten själv, kan garantin upphävas. Vanligtvis byter säljaren ut felaktiga komponenter inom 30 dagar efter att korrekt anmälan gjorts. Du måste förse återförsäljaren med de felaktiga komponenterna i händelse av utbyte. Köparen ska betala för transportkostnaden.